baner baner baner baner baner baner baner baner
Wyszukiwarka
 

Tani wypoczynek letni dla dzieci rolników

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaraczewie, informuje o współorganizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci rolników, w których co najmniej jeden z rodziców ma opłacaną składkę KRUS.

 

Środki pozyskane przez Związek Młodzieży Wiejskiej dla dzieci w wieku 9-16 lat, których jeden z rodziców/prawny opiekun jest płatnikiem lub świadczeniobiorcą KRUS.

Koszt wypoczynku, po stronie rodzica wynosi 470,00 zł.

 

Zapraszam zainteresowanych do skorzystania z oferty w niżej wymienionych terminach:

 

Turnusy kolonijne:
I. 29.06-12.07.2014;
II. 13.07-26.07.2014;
III. 28.07-09.08.2014

Ośrodek ,,JANÓWKA’’w Sławie, woj. lubuskie

Szczegóły dotyczące wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin posiadających ubezpieczenie w KRUS(rodziny rolnicze) i zapisy chętnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społeczne w Jaraczewie, codziennie w godz. od 8.00 do 15.00, tel. 62 740 84 00.

 

 

 

Z poważaniem

/-/ Bernadeta Sołtysiak

Kier. GOPS w Jaraczewie

 

 

Powrót