baner baner baner baner baner baner baner baner
Wyszukiwarka
 

Znamy wyniki sprawdzianu szóstoklasistów

  • Obraz w galerii

Dnia 30 maja 2014 r. OKE w Poznaniu opublikowała wyniki sprawdzianu szóstoklasistów. W naszej szkole do sprawdzianu przystąpiło 24 uczniów klasy VI.

Najlepiej sprawdzian napisały: Jagoda Zięciowska - 36 pkt. oraz Weronika Banaszak - 35 pkt.

 

Gratulujemy!

 

Dnia 1 kiwetnia 2014 roku w szkołach podstawowych w całej Polsce został przeprowadzony kolejny egzamin zewnętrzny badający poziom umiejętności uczniów szóstej klasy. Do rozwiązania było 26 zadań. 20 z nich to zadania zamknięte - należało wskazać prawidłową odpowiedź spośród kilku podanych, były też zadania otwarte - uczeń musiał sam napisać odpowiedź. Szóstoklasiści pisali też tekst własny na zadany temat.

 

Arkusz sprawdzał więc stopień opanowania umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Do zdobycia podczas pierwszego w życiu ważnego egzaminu było maksymalnie 40 punktów.

Powrót