baner baner baner baner baner baner baner baner
Wyszukiwarka
 

Obwieszczenie dyrektora szkoły w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Szkoły Podstawowej w Noskowie

Nosków, dn. 15.11.2013 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. JANUSZA KORCZAKA W NOSKOWIE

 

z dnia 15.11.2013 r.

 

w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego
Statutu Szkoły Podstawowej w Noskowie

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Noskowie, informuje, że na podstawie art. 50 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Pedagogiczna, na posiedzeniu w dn. 14.11.2013 r., Uchwałą Nr 10/2013 zatwierdziła nowy tekst jednolity Statutu Szkoły Podsatawowej w Noskowie.

 

Z dniem wejścia w życie powyższego statutu traci moc "Statut Szkoły Podstawowej w Noskowie uchwalony w dniu 11 maja 2011 r.

 

 

Jednocześnie informuję, że tekst jednoslity Statutu Szkoły udostępnia się do wglądu w bibliotece szkolnej oraz w sekretariacie szkoły.

 

 

Ewa Kardach - dyrektor szkoły

Powrót