baner baner baner baner baner baner baner baner
Wyszukiwarka
 

Historia Szkoły


1945-2011


  Pierwszy rok szkolny w powojennej Polsce trwał od 19 lutego do 14 lipca 1945 roku W dniu 28.02.1945 r. w noskowskiej szkole było 144 uczniów zebranych w 7 oddziałach, a 14 lipca tegoż samego roku liczba uczniów wynosiła już 172. Z dniem 23 października Inspektorat Szkolny powierzył pełnienie obowiązków kierownika szkoły Stanisławowi Bębenowi. Funkcję tę pełnił do 1952 roku.
 Od 1 września 1952 r. obowiązki kierownika przejmuje Alojzy Kolański.

  W dniu 15 grudnia 1957 roku na zebraniu Komitetu Rodzicielskiego zrodził się plan rozbudowy szkoły. Wniosek ten został poparty przez Gromadzką Radę Narodową w Noskowie, która przeznaczyła na ten cel 70 000 zł. Wybrano Komitet rozbudowy szkoły w następującym składzie:
Alojzy Kolański- przewodniczący
Władysław Jacek- zastępca
Franciszek Stanisławski- sekretarz
Ignacy Bazelak – skarbnik
Członkowie: Antoni Synowiec, Stefan Idczak, Stanisław Nawrot, Franciszek Chłopocki, Antoni Krauze, Józef Idczak, Wiktor Kniat, Szczepan Jankowski.
  W grudniu 1958 r. została zatwierdzona lokalizacja na budowę domu dla nauczycieli, a dotychczasowe mieszkania na piętrze postanowiono zaadaptować na izby lekcyjne. Budowa domu dla nauczycieli rusza 10 lipca 1957 r. Dużą część robót wykonali mieszkańcy Noskowa. 4 lipca 1962 r. oddano do użytku budynek w którym zamieszkały 3 rodziny nauczycielskie. Równocześnie przystąpiono do kapitalnego remontu szkoły i budowy nowych ustępów. Remont ukończono 7 stycznia 1963 r. Od tego dnia szkoła posiadała 6 izb lekcyjnych i kancelarię.

  W 1966 r. została przeprowadzona reforma szkolna. Wprowadzono ośmioletni system nauczania na stopniu podstawowym. W szkole było 201 uczniów.
  30 maja 1967 r. zostało uroczyście oddane nowe boisko szkolne. Na pamiątkę tego wydarzenia wsadzono pamiątkowy dąb w północno-wschodniej części zieleńca oraz wkopano, w butelce kamionkowej, akt erekcyjny.
  W 1968 r. uczniowie, pod kierownictwem p. Henryka Koprasa, wzięli udział w urządzaniu ogródka geograficznego. Był to jeden z najładniejszych ogródków w powiecie.
  Z dniem 1 września 1973 r. na stanowisko dyrektora szkoły mianowany został przez P.P.R.N. - Wydział Oświaty i Wychowania oraz Kultury w Jarocinie Edmund Żurek.
 
  W 1975 r. w kraju przeprowadzona zostaje reforma administracyjna. Zostały zlikwidowane powiaty. Szkoła podlegała pod Zbiorczą Szkołę Gminną w Jaraczewie.

 Po przejściu na emeryturę p. E. Żurka, obowiązki dyrektora szkoły od dn. 1 września 1986 r. pełnił Adam Górnaś.

 W czerwcu 1995 r. zrodził się pomysł rozbudowy szkoły. Powołany w tym celu został społeczny komitet rozbudowy szkoły w składzie:
Jan Kniat - przewodniczący,
Członkowie - Kazimierz Wiła (sołtys), Leszek Czabański, Adam Górna, Stefan Wojtczak, Krystyna Andrzejewska, Czesław Andrzejewski, Stefan Pawlak.
Za zebrane pieniądze od mieszkańców wsi :Dąbrowa, Parzęczew, Nosków zakupiono cegłę. Pierwsze prace rozpoczęły się w lipcu 1995 r. Do istniejącego obiektu dobudowany został budynek o takim samym wyglądzie architektonicznym, w którym planowano urządzić 3 nowe izby lekcyjne, zabezpieczenie sanitarne ( toalety, szatnie i ubikacje). W 1998 roku przykryto cały budynek dachem.
W 1999 r. w kraju przeprowadzono reformę ustroju edukacji. Z dniem 1 września placówka zostaje przekształcona w sześcioklasową szkołę podstawową. W związku z tym nowo dobudowana część szkoły nie będzie wykorzystana. Społeczność wiejska wraz z władzami gminnymi postanowiła przeznaczyć te pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Jaraczewo. Ubikacje, kuchnię oraz jedną izbę lekcyjną oddano do użytku w 1999 r. W roku następnym zainstalowano gazowe ogrzewanie szkoły. W tym samym roku powstaje boisko asfaltowe.
W 2001 r. zostaje oddane nowe wejście do szkoły. Odcinek od ulicy do budynku wyłożono kostką brukową. Układanie chodników trwało sukcesywnie, w miarę posiadanych środków, do 2003 roku. W 2002 r. budynek szkolny został ocieplony i położona została elewacja. W tym samym roku w nowo dobudowanej szkole rozpoczął działalność Powiatowy Ośrodek Wsparcia.
 
  Od 1 września 2006 roku obowiązki dyrektora szkoły przejmuje Ewa Kardach. Funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego.

 

Powrót