baner baner baner baner baner baner baner baner
Wyszukiwarka
 

Komunikat z dnia 24 marca 2020 r. dotyczący kształcenia na odległość

  • Obraz w galerii

                                                

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

 

         Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020r. i Zarządzeniem nr  01/03/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  wprowadza się:

 

Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, który stanowi załącznik do rozporządzenia z uwzględnieniem następujących ustaleń:

  • klasy I-III  edukacja wczesnoszkolna -  od poniedziałku do piątku zajęcia z edukacji polonistycznej i matematycznej i jedna godzina  według podstawy programowej, np. (ed. plastyczna, muzyczna, religia, j. ang.), na bieżąco ustali wychowawca klasy, czyli 3 godziny dziennie
  • Klasy  IV- VIII codziennie 4 godziny, w tym jedna poza ekranem komputera (3 godz. w tygodniu j. polski, matematyka, 2 godz. język angielski,  pozostałe przedmioty zgodnie z ramowym planem nauczania)

                     
  Uwaga!

  Jutro, czyli 25.03.2020r. (środa) zgodnie z planem uczeń otwiera zadania zamieszczone przez nauczycieli dokładnie na ten dzień. Ma obowiązek wykonać zadania i ćwiczenia. Jeśli nauczyciel prosi o nadesłanie odpowiedzi, uczeń wysyła je dokładnie w tym dniu, chyba że nauczyciel określi inny termin. Proszę, aby uczniowie pracowali systematycznie, odrabiali zadania w zeszytach, ćwiczeniach lub kartach pracy nadesłanych przez nauczycieli. Zadania proszę wykonywać starannie i terminowo.

Pracujemy tak jak dotychczas na  Platformie Google Classroom, komunikujemy się  przez aplikację Messengeer, gdzie klasy mają założone grupy, wykorzystujemy  komputery, telefony komórkowe  i inne sprzęty TIK, w zależności od dostępu i możliwości  uczniów. W razie pytań lub problemów każdy ma kontakt do wychowawców, więc  proszę z nimi wszystko konsultować, bądź z nauczycielem danego przedmiotu.

Każdy nauczyciel wieczorem poprzedniego dnia lub do godziny 9:00 następnego dnia, w którym odbywają się lekcje, podaje  temat, zakres materiału i linki, pod którymi  można szukać informacji.

Od 25.03.2020 r. – 10.04.2020r.  nauczyciele będą realizować podstawę programową z każdego przedmiotu, wybierając treści najbardziej przystępne dla uczniów.

 

W Statucie Szkoły w WSO  wprowadza się zapis: "w okresie od 25.03. 2020r. – 10.04.2020r. w klasach IV-VIII stosuje się System Oceniania Kształtującego , wg następujących kryteriów:

             -systematyczność pracy,

            -poprawność merytoryczna,

            - zaangażowanie, wkład pracy ucznia,

            - estetyka wykonywanych zadań.

Nauczyciel pod każdą pracą napisze komentarz, czy praca została wykonana bardzo dobrze, dobrze, co należy poprawić i w jaki sposób.

Prace plastyczne  należy gromadzić w teczkach , aby po powrocie nauczyciel mógł ocenić.

Każdy uczeń,  jeżeli zaloguje się na platformie,  ma w tym dniu  zanotowaną obecność .

Gdyby uczeń  był chory,  prosi się rodziców o kontakt z wychowawcą, aby usprawiedliwić nieobecność dziecka w tym dniu.

 

Uczniowie!

 Wiem, że kontaktujecie się ze sobą telefonicznie, pracujecie w grupie i wymieniacie się informacjami, i to bardzo dobrze! Niemniej jednak proszę  nie przepisywać  bezmyślnie od kolegów, bo są błędy "grupowe".

 

Rodzice!

 Proszę o zapewnienie  dzieciom właściwej higieny pracy: posiłek przed lekcjami, spokój, odpowiednią atmosferę  pracy, życzliwość i kontrolę rodzicielską.  Dobre warunki pracy są istotne, aby  dzieci nauczyć odpowiedniego rytmu  pracy na odległość.

Wiem, że spora grupa rodziców pracuje  zawodowo i dopiero po południu pomaga dzieciom w odrobieniu zadań, dlatego nie określamy konkretnej godziny.  Wiem, że macie Państwo to już wypracowane z wychowawcami i nauczycielami.

Jeszcze raz proszę o zachowanie spokoju, rozwagi i wzajemnej  życzliwości  w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

Wasze hasła i loginy do Systemu Librus  oraz list przewodni zostały wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. Po otrzymaniu przesyłki będziecie mogli zalogować siebie i dzieci w dzienniku elektronicznym, aby na bieżąco śledzić ogłoszenia.

 

Życzę wytrwania i zdrowia!

 

 Ewa Kardach

 Dyrektor Szkoły im. Janusza Korczaka w Noskowie

 

Powrót