baner baner baner baner baner baner baner baner
Wyszukiwarka
 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ pt. "Janusz Korczak nasz parton."

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

pt. "Janusz Korczak nasz parton."

 

 

§ 1 . Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Noskowie

 

§ 2 . Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej naszego patrona

 

§ 3. Cele konkursu:

popularyzacja osoby Janusza Korczaka

rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,

kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,

wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich,

 

§ 4. Sposób przeprowadzenia konkursu:

Prace mogą być wykonywane indywidualnie bądź w zespołach 2-osobowych. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet OpenOffice) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach (z rozszerzeniem *.ppt, *.odp jak również jako prezentacja z rozszerzeniem *.pps). Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy (na ostatnich slajdach prezentacji). Kryteria oceniania prac wykonanych indywidualnie i zespołowo są takie same. Praca powinna zawierać minimum 20 slajdów.

 

§ 5 Miejsce i termin składania prac: prace należy dostarczyć na płycie CD do nauczyciela organizującego konkurs: Iwony Soboń. Prace przyjmowane będą do dnia 03.03.2017r. wyniki ogłoszone zostaną 05.04.2016r.

 

§ 6. Kryteria oceny prac konkursowych: Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły, a najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz umieszczone na szkolnej stronie internetowej. Prace zostaną nagrodzone w dwóch kategoriach wiekowych kl.I-III oraz kl. IV-VI.

 

§ 7. Komisja będzie najwyżej oceni prace:

 • które temat ujęły w sposób interesujący i przyciągający uwagę,

 • które charakteryzują się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami,

 • które są napisane językiem zrozumiałym dla jak najszerszego grona osób, mające walory edukacyjne i popularyzacyjne.

  Zwróci także na

 • estetyka,

 • samodzielność pracy,

 • zawartość prezentacji,

 • grafika i cała szata graficzna,

 • efekt wizualny,

 • przejrzystość,

 • techniczna poprawność wykonani

   

§ 8. Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody , oraz możliwość otrzymania oceny celującej z zajęć komputerowych/informatyki na koniec roku

 

§ 9 Postanowienia końcowe Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. Akceptacja powyższego regulaminu wiąże ze sobą prawo do późniejszego wykorzystania prac przez szkołę.

 

Organizator - Iwona Soboń

Powrót